SERTİFİKALAR


İSO 9001

  Kalite yönetim sistemimizin ISO 9001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde belgelenmesi ve sürekli iyileştirmek,
  İç ve dış müşteri memnuniyetinin artarak devam etmek ve kalitede sürekliliği sağlanmak,
  Ekip ruhu ve takım çalışmasıyla belirlenen hedeflere ulaşmak,
  Tüm çalışanların yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen bireyler haline gelmeleri için eğitime önem verilmesini,
  Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımları cesaretlendirmek,
  Özeleştiri yapabilmek,
  Endüstriyel kimyasal sektörün ihtiyaçlarını ve teknolojik gelişimlerinin yakından takip etmesi ve uygulanması,
  Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda süreçlerimizdeki verimliliğin yükseltilmesi,
  İnternet ve medyayı etkin kullanarak markalaşmak,
  “ihtiyaca yönelik ürün” hizmetinde bulunmak,
  Pazarlama, Satış, Satış sonrası destek ve Ar-Ge alanlarında rekabet edebilir olmak,
  Endüstriyel kimyasal sektöründe topluma saygılı örnek bir firma olmak.

ISO 27001


Sürdürülebilir bir büyüme için bir bilgi yönetimi altyapısı oluşturmuş ve ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgesini almaya hak kazandık.

  Gereken kaynak, eğitim ve liderlik desteğini sağlamak,
  Politikamızı tüm ekibimize duyurmak,
  Bilgi varlıklarının gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini sağlamak, ihlal ihtimalini düşürmek ve bilgi güvenliği kaynaklı yaşanabilecek zararları asgariye indirmek,
  İlgili ulusal ve uluslararası mevzuatlara uymak,
  Üçüncü taraflar (iş ortakları, müşteriler, tedarikçiler) ile yapılan sözleşmelere uymak,
  Temel ve destekleyici iş süreçlerinde yaşanabilecek kesintilerin önüne geçmek, geçilemediği durumda en az kesinti ile devam edilmesini sağlayarak hedeflenen kurtarma süresi içerisinde tekrar çalışılabilir hale gelmek,
  BGYS uygulamalarını etkin kılmak, kontrol etmek, sürekli iyileştirmek ve güvenlik ihlallerinde gerekli yaptırımları uygulamak.

BLUESIGN


Bluesign® standardı, tekstil endüstrisi için tüm üretim sürecini göz önünde bulunduran ve çevreye olumsuz etkiyi en aza indirip insan sağlığını korumayı amaçlayan bağımsız bir onay sistemi. Bitmiş ürünü test etmek yerine, hammaddeden kimyasal bileşenlere, su ve enerji kaynaklarına kadar her bir bileşeni inceler ve muhtemel zararlı maddelerin imalat başlamadan önce sistemden çıkarılmasını sağlar.

GOTS


Global Organic Tekstil Standart’ı (GOTS), tekstil tedarik zincirinin tamamını, bağımsız sertifikasyonla belgelendiren, ekolojik ve sosyal kriterler de dahil olmak üzere organik lifler için tekstil işleme koşullarını belirleyen, dünya çapında önde gelen standartlardandır. Çevreye ve topluma karşı sorumlu üretim anlayışımızla, standardın yayınlanan ilk versiyondan itibaren ürünlerimizi sertifikalandırmaya başladık. Tekstil üreticilerinden son tüketiciye kadar olan tüm süreçte, kendimizi sorumlu hissediyor, standardın değişen versiyonlarına uygun ürün sayısını arttırmak için AR-GE birimleriyle çalışmaya devam ediyoruz.

GREENSCREEN


Daha Güvenli Kimyasallar için GreenScreen®, tehlikeli kimyasalları ve daha güvenli alternatifleri tanımlayan, dünya çapında tanınan bir araçtır. Endüstri, hükümet ve STK'lar tarafından ürün tasarımı ve geliştirmeyi, malzeme tedariğini ve düzenleme gereksinimlerini karşılamak için alternatif değerlendirmenin bir parçası olarak kullanılır.

Responsible Care


Üçlü Sorumluluk, Kimya Sanayi tarafından tüm dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve Teknik Emniyet konularında uygulanan bir taahhüt programıdır. Ülkemizdeyse, 1993 yılından itibaren Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği’nin koordinasyonunda uygulamaya başlandı. Programın amacıysa, kimya Sektöründe, üretilen ve kullanılan kimyasalların yönetiminin daha da geliştirilmesini sağlamak.

ZDHC


Zararlı kimyasalların salınımını ve üretimde kullanımını sonlandırmak amacıyla Greenpeace’in DETOKS kampanyasından yola çıkılarak, tekstil endüstrisindeki büyük firmalar 2020 yılına kadar hedeflenen Tehlikeli Atıkların Sıfır Deşarjı (ZDHC) taahhüdü altına imza atmaya başladık. Bu kapsamda 2020'den itibaren ev tekstil ürünleri de dahil olmak üzere, giysi ve ayakkabı ürünlerinin tüm kullanım ömrü ve üretim süreçleri boyunca daha güvenli kimyasal maddeler kullanılmasını sağlamak için 11 kimyasal madde grubu kullanımının yasaklanması beklenmektedir. Oluşturulan MRSL (Manufactured Restricted List)’de listelenmiş tüm kimyasalların satın alınmasını ve/veya kullanılmasını yasaklayıcı Kimyasal Yönetim Sisteminin kurulması ve uygulamaya alınması talep edilmektedir. Bir kimyasal üreticisi ve satıcısı olarak, müşterimizin taleplerine göre ürünlerimizin ZDHC’ye (MRSL) uygunluğunu güncel listeye göre teyit ediyor ve bu doğrultuda taleplerine yanıt veriyoruz.

REACH


REACH’le ilgili yayımlanan bildirileri ilk günden bu yana düzenli takip ediyor, eğitimlere-seminerlere katılıyor, tedarikçilerimizden REACH kayıt dökümanlarını talep ediyoruz. Bu dökümanları danışman firmamıza ileterek, gerekli incelemelerin yapılmasına ve ne şekilde ilerleyeceğimize dair bilgi alıyor. Gerekli bütün evraklar tamamlandığında, danışman firmamız, nihai ürünleri tedarik zincirleri boyunca denetleyerek REACH tüzüğüne uyumları çerçevesinde sertifikalandırıyor. Bu sertifikalarla AB’ye ihracatlarımızı sorunsuz bir şekilde devam ettirebilmeyi amaçlıyoruz.